Wypełnij online Pobierz program PIT

VAT

VAT - Value Added Tax

Jest to podatek od towarów i usług pobierany na wszystkich etapach obrotu danym towarem bądź usługą. VAT (ang. Value Added Tax) jest więc podatkiem pośrednim, obrotowym, przy którym ciężar ekonomiczny spoczywa na ostatecznym konsumencie. Na wcześniejszych etapach obrotu towarem/usługą vatowcy korzystają z prawa do odliczenia. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru bądź wykonania usługi.

W Polsce funkcjonuje od 1993r., a w 2004r. podporządkowany został prawu Unii Europejskiej.

Kto musi płacić?

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowane jako podatnicy VAT;
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Stawki

Minimalną, podstawową stawką w UE jest 15%. Jednocześnie górna granica nie została określona. W Polsce podstawowa stawka wynosi aktualnie 23%. Niektóre towary i usługi objęte są jednak stawkami obniżonymi – 8% i 5%.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. stawką 8% objęte są wyszczególnione w nim:

 • artykuły spożywcze,
 • produkty związane z ochroną zdrowia,
 • nawozy.

Towary objęte stawką 5% wymienione zostały w załączniku nr 10:

 • książki (także elektroniczne) i czasopisma,
 • wyszczególnione produkty żywnościowe.

Stawka 0% obowiązuje w przypadku:

 • eksportu towarów poza Wspólnotę Europejską,
 • dostawy towarów wewnątrz Wspólnoty Europejskiej.

Niektóre czynności są zwolnione od uiszczania tego podatku - oznacza to jednak brak możliwości jego późniejszego odliczenia. Do tych czynności należą m.in.:

 • usługi wykonywane w interesie publicznym przez powołane w tym celu instytucje;
 • dostawa produktów rolnych z własnej działalności rolnika ryczałtowego;
 • usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi;
 • dostawa organów ludzkich.

Odliczanie VAT

Czynny podatnik VAT, który dokonał zakupu towarów bądź usług służących wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ma możliwość odliczenia go. Aby tego dokonać, muszą być spełnione ponadto następujące warunki:

 • wystawiona została faktura VAT potwierdzająca zakup (dot. także uiszczonych zaliczek);
 • powstał obowiązek podatkowy w myśl obowiązującej ustawy;
 • spełnione zostały warunki związane z terminem odliczenia naliczonego podatku.

Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z przepisami regulującymi kwestie VAT-u – jego rozliczaniem, wysokością stawek czy możliwościami w zakresie odliczania, zachęcamy do lektury publikowanych przez nas artykułów.