Wypełnij online Pobierz program PIT

VAT w 2016 roku – jak i gdzie rozliczać?

Wszyscy podatnicy, którzy w minionych latach obsługiwani byli przez różne urzędy skarbową znajdą się w 2016 roku pod opieką urzędu właściwego dla nich ze względu na podatek dochodowy. Teraz będą w swoim urzędzie składali deklarację VAT oraz ewentualną korektę, nawet dla okresu przed wprowadzeniem zmiany. Dotychczasowe urzędy skarbowe będą zatem właściwe tylko dla postępowań kontrolnych oraz prowadzonych czynności sprawdzających, które wszczęto jeszcze przed styczniem 2016 roku.

Zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych o właściwości urzędu skarbowego dla VAT zadecydują dwa czynniki. Dla osób fizycznych będzie to miejsce ich zamieszania, dla reszty – adres siedziby podatnika.

A zatem urząd, w którym dany podatnik załatwia wszystkie sprawy związane z podatkiem dochodowym, będzie także placówką właściwą do załatwienia wszystkich rzeczy związanych z VAT. Chwilowo mamy jednak do dyspozycji przepisy przejściowe, które nie wskazują jednoznacznie w jaki sposób podatnicy mieliby jeszcze w tym roku, w grudniu złożyć druki VAT-7 lub też VAT-7K za ostatni kwartał 2015 roku. Ponadto deklaracje te winny zostać złożone dopiero w 2016 roku, a przecież nowo ustalone przepisy, w myśl polskiego prawa, powinny obowiązywać od razu. A zatem, idąc tym tropem, podatnicy którzy będą składali swoje deklaracje VAT, których dotyczą wymienone powyżej zmiany przepisów, będą musieli się wybrać do tego urzędu skarbowego, który właściwy będzie ze względu na płacone podatki.

Zobacz więcej w kategorii: VAT

Zobacz również