Wypełnij online Pobierz program PIT

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna jest jedną z najważniejszych ulg przysługujących rodzicom wychowującym dziecko lub pełniącym rolę opiekuna prawnego, rodzica zastępczego, tudzież sprawującym nad małoletnim dzieckiem opiekę na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Na czym polega ulga prorodzinna?

Na podstawie ulgi prorodzinnej można dokonać obniżenia zobowiązania podatkowego bez względu na wysokość osiąganego dochodu. Odliczenie uwzględnia się na formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Jaka może być wysokość ulgi prorodzinnej?

Kwota ulgi to 1112,04 zł za cały rok, czyli 92,67 zł miesięcznie. Nie istnieje górna granica ulgi, jej łączna kwota zależy od liczby dzieci i okresu sprawowania opieki nad nimi. Aby można było uwzględnić dziecko w formularzu podatkowym PIT, nie może ono osiągać dochodów powyżej sumy 3089 zł. Ponadto, dziecko nie może płacić podatku liniowego, ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej. Z ulgi na dzieci mogą korzystać tylko podatnicy, którzy opodatkowani są na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Podatnicy opłacający podatek liniowy lub ryczałt z działalności gospodarczej (nie dotyczy to najmu na ryczałcie) nie mogą odliczać ulgi na dzieci.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom, którzy mają na wychowaniu małoletnie dzieci, czyli dzieci które nie ukończyły 18-stego roku życia. Zatem z ulgi prorodzinnej skorzystać możemy, jeśli w roku podatkowym wykonywaliśmy władzę rodzicielską, pełniliśmy funkcję opiekuna prawnego lub sprawowaliśmy opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Zmiany w uldze prorodzinnej w 2013 roku:

Nowelizacja ustawy o PIT na 2013 r. została uchwalona przez Sejm 24 października 2012 r. i podpisana przez Prezydenta 11 listopada 2012 r. Nowości obowiązywać będą od rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 roku. Główną zmianą jest ograniczenie ulgi na dzieci- podatnicy, którzy osiągną w roku podatkowym dochody powyżej kwoty 112.000 zł – i mają tylko jedno dziecko nie będą mieć prawa do ulgi prorodzinnej. Limit ten będzie liczony łącznie dla obojga małżonków. Dla osób mających dwoje dzieci nic się nie zmieni – ulga będzie przysługiwać bez względu na wysokość dochodów i tak jak do tej pory wynosić będzie 92,67 zł za każdy miesiąc. Osoby wychowujące troje i więcej dzieci będą miały większą ulgę.
Natomiast ulga na czwarte i każde kolejne dziecko wyniesie od 2013 roku 185,34 zł miesięcznie.

Zobacz więcej w kategorii: PITY

Zobacz również