Wypełnij online Pobierz program PIT

Rozliczenie roczne za najem i dzierżawę PIT 28

Podatnicy, którzy uzyskują przychody w ramach wynajmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy do 31 stycznia 2013 roku muszą udać się do Urzędu Skarbowego, aby złożyć zeznanie podatkowe za 2012 rok. Jest to rozliczenie roczne PIT-28. O chęci skorzystania z niego musimy poinformować Urząd Skarbowy najpóźniej do dnia 20 stycznia 2013 roku lub do dnia otrzymania pierwszego przychodu.

Jak wypełniać PIT-28 za najem i dzierżawę? (instrukcja PIT-28)

Podatnicy uzyskujący przychody w ramach wspomnianych wcześniej usług: najem, dzierżawa, podnajem i poddzierżawa mają możliwość rozliczać się z podatku w oparciu o PIT-28.

Składamy oświadczenie o chęci skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego

Oświadczenie o chęci skorzystania z rozliczenia rocznego na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego musimy złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia 2013 roku. Wiele osób rozliczających się na zasadzie PIT-28 nie wie jak takie oświadczenie powinno wyglądać.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o chęci skorzystania z ryczałtu

Deklaracja o chęci skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego powinna zawierać dane nadawcy czyli podatnika oraz odbiorcy czyli Urzędu Skarbowego, do którego składamy oświadczenie o chęci skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. W treści takiej deklaracji powinny się również znaleźć takie informacje jak imię, nazwisko, źródło przychodów oraz oświadczenie o skorzystaniu z ryczałtu ewidencjonowanego.

Przykładowe oświadczenie o skorzystaniu z ryczałtu

Częstochowa, dnia 20 stycznia 2013 r.
Michał Przewoźnik
ul. Radomska 4
Częstochowa
NIP 500-143-66-97

Naczelnik
I Urzędu Skarbowego
w Częstochowie

Ja, Michał Przewoźnik, oświadczam, że jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej od 1 stycznia 2013 roku będę osiągał przychody z tytułu najmu. W związku z tym wybieram opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Michał Przewoźnik

W przypadku, gdy chcemy rozpocząć rozliczanie w ramach PIT-28 już w trakcie roku, wówczas musimy złożyć oświadczenie do 20 dnia miesiąca, w którym otrzymujemy pierwsze przychody w ramach najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy.

Wypełnianie PIT-28 za najem, dzierżawę

  • w rubryce numer 1 osoby, które czerpią przychody z najmu lub dzierżawy nie w ramach działalności gospodarczej wpisują numer PESEL. Dla pozostałych osób identyfikatorem będzie NIP,
  • w rubryce numer 4 wpisujemy rok, za które dokonujemy rozliczenia,
  • w rubryce numer 5 wpisujemy nazwę Urzędu Skarbowego, do którego musimy złożyć zeznania podatkowe za dany rok,
  • ważne! zeznanie podatkowe PIT-28 musi być złożone do Urzędu Skarbowego nie ze względu na miejsce zameldowania, ale na miejsce zamieszkania. Oznacza to, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, musimy taki fakt zgłosić do Urzędu Skarbowego,
  • w części B podajemy nasze dane identyfikacji oraz miejsce zamieszkania podatnika,
  • w części N podajemy dane, które mogą usprawnić kontakt z nami; jest to numer telefonu, numer fax oraz adres e-mail; w rubryce 127 podajemy numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, na którą mamy ochotę przeznaczyć 1 procent podatku z danego roku rozliczeniowego,
  • część O to miejsce na informacje dotyczące załączników do naszego zeznania podatkowego w ramach PIT-28; w przypadku, gdy z podatku rozliczamy się wspólnie z małżonkiem w rubryce 137 podajemy jego dane takie jak: imię, nazwisko, PESEL lub NIP; musimy również zaznaczyć rubrykę 135,
  • część P to miejsce na podpis podatnika lub pełnomocnika,
  • kolejne części zeznania PIT-28 dotyczą już samych przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy; jest to część PIT-28, w której podatnicy najczęściej popełniają błędy.

Zobacz dokładną instrukcję wypełniania PIT-28 za 2013 rok>>

 

Zobacz więcej w kategorii: PIT-28 Tagi: ,

Zobacz również