Wypełnij online Pobierz program PIT

Rozliczasz VAT w 2016 roku? Pamiętaj o prewspółczynniku.

Kolejny rok podatkowy zapowiada wiele nowości w kwestii przepisów. W 2016 roku zmienią się druki PIT, zmienią się także przepisy VAT. Wśród zmian związanych z tym drugim zagadnieniem pojawia się pojęcie ‚prewspółczynnika’. Przepisy o prewspółczynniku (który wymiennie nazywany jest także preproporcją) wejdą już wkrótce w życie i jak by nie patrzeć, diametralnie odmienią zasady dokonywanych dotychczas odliczeń, które podatnicy wykorzystywali na zakup towarów i usług dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a także na cele inne.

Warto przede wszystkim pamiętać o tym, że w jakim zakresie wykorzystywane są towary i usługi do wykonania czynności podatkowej, w takim samym stopniu przysługuje prawo do odliczenia podatku (w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Bywa i tak, że podatnicy wykorzystują zaledwie część zakupionych towarów i usług na cele czynności podatkowych, a niewykorzystane w całości służą do wykonania czynności zwolnionych z daniny lub nawet im nie podlegających.

Jeszcze w tym roku mamy możliwość korzystania z ograniczonych przepisów przewidujących odliczenie podatku naliczonego z uwzględnieniem zakupionych towarów i usług tylko w części mających ulgę od podatku (za art. 90 ustawy o VAT). Nie ma jednak przepisów odnośnie wykorzystania nabytego towaru (lub usługi) dla czynności, które nie podlegają opodatkowaniu (czyli takich, które w rozumieniu ustawy o VAT nie kwalifikują się jako działalność gospodarcza). Właśnie wykonywanie takich czynności nie miało znaczenia dla odliczeń częściowych i stosowanych proporcji (które dokonywane są na podstawie art. 90 ustawy o VAT).

Jeśli podatek naliczony wynika z wydatków, które obciążone były czynnościami podatkowymi lub też wydatki te nie były objęte podatkiem (lub nie możemy jednoznacznie tego określić) podatnik nie zastosuje odliczenia w części według proporcji (dla których podstawę stanowi art. 90 ust. 3 ustawy o VAT) lecz dokona odliczenia w całości. W przypadku ustalania sumy wartości obrotów na potrzeby obliczania proporcji sprzedaży, nie wlicza się do niej wartość czynności nie objętych żadnemu opodatkowaniu.

 

Taki stan rzeczy nie był korzystny dla skarbu państwa, w związku z tym autorzy ustawy postanowili zmodernizować przepisy o VAT w 2016 roku. Odnośnie częściowych odliczeń, gdzie podatnik zakupi towary bądź usługi wykorzystane później we własnej firmie (lub do innych celów), pojawią się nowe przepisy określające na jakich zasadach te odliczenia będą realizowane. W art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT pojawią się zapisy min. o tym, że kwota podatku naliczonego może być w pewnych przypadkach obliczana przez podatników, przy wykorzystaniu proporcji – czyli prewspółczynnika.

Zobacz więcej w kategorii: PITY

Zobacz również