Wypełnij online Pobierz program PIT

PIT-39

Co powinniśmy wiedzieć o druku PIT-39 2018/ 2019?

W ostatnich latach na rynku nieruchomości widzimy znaczne spadki cen ofertowych. Wiąże się to między innymi z ogólnoświatowym kryzysem sprzed kilku lat, a także szeregiem innych czynników. Pod koniec 2018 roku w raportach zaobserwowaliśmy nieznaczny spadek cen mieszkań, ale jak zapewniają eksperci – były to tylko poprawki kosmetyczne. Jakikolwiek nie byłby jednak powód sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne (przeprowadzka, zamiana, budowa domu) – ich obowiązkiem będzie wypełnienie druku PIT-39, w przypadku mieszkań, domów i działek nabytych lub wybudowanych w okresie do pięciu lat wstecz.

PIT-39 w 2019 w pigułce

W niniejszym artykule przyjrzymy się różnym wariantom składania do urzędu skarbowego druku PIT-39. Formularzem tym zainteresowane będą wszystkie te osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat wstecz nabyły nieruchomość (także otrzymały), a następnie w ciągu roku podatkowego dokonały jej sprzedaży. W zeznaniu podatkowym wykazujemy przychody pochodzące właśnie z tak dokonanej transakcji. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego omówienia poszczególnych cech formularza PIT-39 podsumujmy wypunktujmy najważniejsze rzeczy:

 • PIT-39 za 2018 składany jest do urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
 • W PIT-39 w 2019 wykazujemy przychody za nieruchomości nabyte bądź wybudowane do pięciu lat wstecz, tj. w latach 2013, 2014, 2015, 2016 i 2018.
 • Ujawnianym dochodem jest kwota, za którą zbyliśmy nieruchomość, która stanowi różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania a kosztami uzyskania
 • Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą rozliczać sprzedaż nieruchomości poza drukiem PIT-39
 • Zyski ze sprzedaży nieruchomości objęte są stawką 19% od podstawy opodatkowania
Pobierz druk PIT 39 Pobierz

Co, gdzie i do kiedy dla PIT-39 za 2018?

W przypadku obowiązku składania PIT-39 podatnik nie musi wpłacać zaliczek w ciągu roku podatkowego. Tak więc wszystko będziemy robić dopiero w roku następnym, w momencie w którym złożymy deklarację PIT-39. Oczywiście brak obowiązku wpłacania dotyczy wszystkich zaliczek, zadatków oraz kaucji, z zawartych z zainteresowanymi kupnem osobami umów przedwstępnych. Oczywiście sytuacja wyglądać będzie tak samo dla podpisanych wciągu roku umów sprzedaży oraz zamian nieruchomości pomiędzy dwoma stronami.

Rozliczając się z nieruchomości sprzedanej w roku 2018, mamy standardowo czas złożyć zeznanie PIT-39 najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego. W roku bieżącym terminem składania PIT-39 w urzędzie skarbowym jest 30 kwietnia 2019 roku. Oczywiście sporządzony druk PIT-39 możemy przesłać do urzędu skarbowego znacznie wcześniej, już na początku roku.

Rozlicz PIT za darmo naszym programem!

Charakterystyka podatników PIT-39 za 2018

Pamiętajmy o tym, że składanie do urzędu skarbowego druku PIT-39 jest obowiązkiem tych podatników, którzy dokonali prywatnego zbycia nieruchomości i prywatnej realizacji praw, które wiązały się z tą nieruchomością. Jak już nieco wcześniej wspomnieliśmy – nie ma potrzeby czekania do kwietnia na złożenie zeznania. Nie ma także potrzeby przedwczesne składanie takiej deklaracji, jeszcze w trakcie roku podatkowego.

Specyficzną cechą druku PIT-39 jest przedmiot sprzedaży, czyli nieruchomość – w tym miejscu mamy na myśli dom, mieszkanie, plac czy działkę. Otóż podatek dotyczy tylko tych przedmiotów, które zostały uprzednio zakupione lub wybudowane do pięciu lat wstecz. Tym samym płacąc podatek w roku 2019, dokonujemy tego za rok podatkowy 2018. I tutaj pięć lat wstecz oznacza, że poprzez druk PIT-39 rozliczymy kwoty, jakie uzyskaliśmy od klientów kupujących dom, mieszkanie lub ziemię uprzednio zbudowaną lub zakupioną w latach 2018,2016, 2015, 2014 i 2013 . Nieruchomości nabyte do 31 grudnia 2012 roku nie kwalifikują się już do zapłacenia podatku od nieruchomości PIT-39.

Szczególne względy mają tu jednak osoby prowadzące własne firmy i zakłady produkcyjne, gdzie sprzedana nieruchomość może być rozliczana w sposób szczególny, poprzez inne zeznania podatkowe. Decyduje tu przynależność do składników majątku przedsiębiorstwa, szczególnie zaś gdy wliczana jest w poczet prowadzonej przez właściciela danej firmy działalności. W takich przypadkach nieruchomość sprzedajemy jako firma, a nie osoba prywatna, a zatem rozliczać się będziemy w ramach przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W tym wypadku zastosowanie będzie miał znany i lubiany przez przedsiębiorców popularny druk PIT-36.

I tutaj pamiętajmy także o sytuacjach wyjątkowych. Może bowiem zdarzyć się i tak, że poprzez PIT-39 będziemy rozliczali sprzedaż nieruchomości dla prowadzonej działalności gospodarczej. Tyczy się to odpłatnego zbycia na potrzeby firmy lub prowadzenia specjalnych działów rolnych nieruchomości takich jak:

 • budynki mieszkalne (także część lub udziały posiadane w tym budynku)
 • lokale mieszkalne, które stanowią odrębną nieruchomość (udziały posiadane w tym lokalu)
 • grunty i udziały w tych gruntach (także prawo wieczyste użytkowania)
 • spółdzielcze prawo własnościowe do danego lokalu mieszkalnego (udział)
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (udziały w takim prawie)

Co należy wiedzieć o nieruchomościach w PIT-39 2016?

Przyjrzyjmy się zatem czy tak naprawdę jest przedmiot podatku PIT-39, sprzedawana nieruchomość. Przede wszystkim mamy na myśli tutaj wyłącznie nieruchomości (obojętnie dom, plac czy mieszkanie) nabyte, bądź też wybudowane w ciągu ostatnich pięciu lat. A zatem datą graniczną jest wszystko powyżej ostatniego dnia roku 2012 – 31 grudnia. Od 1 stycznia 2013 do teraz mamy do czynienia z nieruchomościami nabytymi (bądź wzniesionymi w przypadku budynków) w ciągu ostatnich pięciu lat. A zatem to, czy zapłacimy podatek od sprzedanej nieruchomości warunkuje data jego uprzedniego nabycia i wybudowania, o których poniżej.

Należy pamiętać, że faktyczną datą nabycia nieruchomości jest zawsze data dzienna, figurująca w podpisanym przez nas akcie notarialnym, w ramach którego zostało przeniesione prawo własności. W przypadku nieruchomości wzniesionej, a zatem budynku datą wybudowania będzie dzień ,w którym ten budynek oddany został do użytku mieszkańców. Istnieją sytuacje, w której sprzedawany jest plac, wraz ze wzniesionym na nim budynkiem. Jak należy interpretować taką sytuację? W takim przypadku patrzymy kolejno na datę zakupu placu (działki, gruntu) a następnie na datę oddania budynku do użytku mieszkańców. Data zakupu ziemi w przypadku PIT-39 będzie istotniejsza. Oczywiście o tym jakie są daty zakupu i oddania do użytku dowiemy się z dokumentacji budowlanej, instrukcji obsługi oraz eksploatacji budynku oraz instalacji i urządzeń.

Oczywiście nabycie lub wzniesienie to nie wszystkie sposoby stania się właścicielem nieruchomości. W przypadku śmierci osoby z rodziny możemy przecież także nieruchomość odziedziczyć w drodze postępowania spadkowego, lub też w formie darowizny, a także w innych sytuacjach, gdzie przy zerowym wkładzie pieniężnym trafia nam do rąk budynek, plac bądź mieszkanie. Jak ustalić wtedy koszty uzyskania? Ustawodawca wskazuje, że kosztem sprzedaży takiej nieruchomości są wykazane oraz poniesione kwoty, poprzez które wzrosła wartość danej rzeczy lub praw majątkowych (gdzie wszystkie operacje finansowane były z portfela właściciela nieruchomości) oraz uiszczone podatki od spadków i darowizn w takiej części, w której wartość sprzedaży przedmiotu lub prawa do niego pokrywa się z całkowitą wartością nieruchomości oraz prawami majątkowymi, jaką objął podatek od spadku i darowizny. Aby tego dokonać, należy uważnie przestudiować wystawiane w tym czasie faktury VAT, wyszczególniając ponoszone przez podatnika opłaty administracyjne.

Darmowy program PIT Pobierz za darmo Wypełnij online

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-39 za 2018?

Niestety, podatnicy wypełniający druk PIT-39 nie mają możliwości rozliczania preferencyjnego z fiskusem. Należy zapomnieć o wspólnym rozliczaniu się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Małżonkowie, w przypadku których sprzedawana działka lub dom należą do wspólnej własności (małżeńska wspólnota finansowa) rozliczają oddzielny druk PIT-39 każdy, wskazując w nim przychód swojego udziału z takiej transakcji.

Stawka podatku PIT-39 w 2019

Zysk podatnika w całym roku podatkowym 2018 z tytułu sprzedawanych nieruchomości objęty jest podatkiem ryczałtowym, o stawce 19% od podstawy opodatkowania. Na wysokość tejże stawki nie działa żaden modyfikator, jest ona stała i niezmienna. Dochód, jaki podatnik uzyskał wskutek transakcji sprzedaży obliczamy poprzez odjęcie od wartości sprzedaży kosztów uzyskania. Kwota, jaka będzie wynikiem tej prostej różnicy uznajemy za podstawę opodatkowania. Przychód i koszty ustalana są jednak odrębnie.

Ciekawostką jest, że ustawodawca zabezpieczył się przez próbami znacznego zaniżania wartości rynkowej nieruchomości. W takim przypadku znaczne „zbicie” ceny winno zostać odpowiednio uzasadnione. Oczywiście nie należy od razu popadać w przesadę – nieznaczne odbicie w dół od ceny rynkowej nie będzie stanowiło zainteresowania skarbówki! W ekstremalnych przypadkach sprawą może zając się kontrola skarbowa lub organy podatkowe. Oczywiście podatnicy otrzymują możliwość wskazania przyczyn obniżki ceny – np. zajęcie hipoteki lub kiepski stan techniczny sprzedawanego budynku.

Jakie załączniki dodajemy do PIT-39 za 2018?

Wśród załączników dodawanych do PIT-39 w roku 2019 mamy do dyspozycji

 • PIT/ZG (informacja o wysokości uzyskanych przychodów ze źródeł zagranicznych i podatku w ciągu roku)
 • ZAP-3

Pobierz Załączniki

PIT/ZG
Pobierz
ZAP-3
Pobierz
DARMOWY
PROGRAM PIT
Pobierz program Wypełnij online

Bezpłatna aplikacja do rozliczania PIT za rok 2018. Szybki, sprawny i prosty w obsłudze program dla każdego podatnika .