Wypełnij online Pobierz program PIT

PIT-37

Co powinniśmy wiedzieć o druku PIT-37 za 2018?

Z początkiem każdego roku powraca jak bumerang ten sam temat – trzeba będzie rozliczyć podatek dochodowy do końca kwietnia. Nie ma jednak chyba bardziej popularnego druku PIT, niż ten z numerem trzydzieści siedem. Liczba osób stosujących deklarację PIT-37 jest naprawdę ogromna – wśród nich osoby pracujące, zleceniobiorcy, emeryci i renciści. Jego popularność bierze się stąd, że dotyczy tak naprawdę większości form zarobkowania, a pozostałe popularne druki PIT-28 i PIT-36 dotyczą osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jeśli zatem znalazłeś się właśnie w tej grupie podatników, zapraszamy do lektury niniejszego artykułu.

PIT-37 za 2018 w pigułce

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia poszczególnych cech popularnego formularza PIT-37, już na wstępie podsumujmy najbardziej charakterystyczne dla niego punkty:

 • PIT-37 składany jest najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego po podatkowym.
 • PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy uzyskali przychody za pośrednictwem płatnika, stąd popularną nazwą PIT-37 jest także ‘PIT Praca’
 • PIT-37 możemy sporządzić na podstawie przesłanym nam przez płatnika informacji (PIT-11)
 • może być rozliczany wspólnie z małżonkiem oraz przez osoby samotnie wychowujące dziecko
 • przysługują na niego ulgi oraz odliczenia
 • możemy przekazywać 1% na organizacje pożytku publicznego OPP
Pobierz druk PIT 37 Pobierz

Co, gdzie i do kiedy dla PIT-37 w 2019?

Podobnie jak w przypadku innych popularnych druków podatkowych, np. PIT-36, druk PIT-37 składamy najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego po podatkowym. Taki termin jest przynajmniej datą standardową, jednak obserwujemy od jakiegoś czasu nieznacznie przesunięcie się tych dat ze względu na wypadające weekendy oraz święta W 2019 roku 30 kwietnia wypada we wtorek i w tym dniu najpóźniej należy złożyć zeznanie Podatkowe PIT 36 oraz PIT 37.

Rozlicz PIT za darmo naszym programem!

Charakterystyka podatników PIT-37 za 2018

Ci, którzy po raz pierwszy stykają się z wypełnianiem PIT-a 37 mogą się zdziwić. „A więc ja też jestem w grupie podatników? Myślałem, że tylko osoby pracujące w oparciu o różne umowy….” Tak, to prawda – grupa podatników rozliczających się standardowym PIT-37 jest dość duża. Stąd w Internecie najwięcej porad, wskazówek i aplikacji znajdziemy właśnie przygotowanych pod tego rodzaju zeznanie. Jesteśmy zatem w dość uprzywilejowanej pozycji, do tego jeszcze warto zaznaczyć, że druk ten jest naprawdę prosty do wypełnienia. W ostateczności nasze zeznanie możemy podać znajomej księgowej lub komuś, kto posiada większe od nas doświadczenie w jego wypełnianiu i przesyłce do rąk urzędników skarbówki. A jeśli i takich osób nie mamy pod ręką zawsze jest jeszcze program PIT 2018/2019 i ta pewność, że wysłane przez Internet zeznanie na pewno trafi we właściwe ręce.

Rozliczanie się z przychodów za pośrednictwem płatnika ma także tę jedną dobra cechę, że właśnie rzeczony płatnik, rozumiany najczęściej jako pracodawca, szef czy inny zleceniodawca, może rozliczyć PIT-37 za nas – a wtedy problem z głowy! Choć w takim przypadku chciałoby się także powiedzieć, „no tak, problem i ulgi z głowy”. Niestety, oddając zeznanie w czyjeś ręce tracimy automatycznie możliwość rozliczenia dodatkowych ulg i preferencji. Zapomnijmy zatem o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem, zapomnijmy o rozliczeniu jako opiekun dziecka.

Technicznie rozliczanie się poprzez płatnika przebiega od momentu złożenia przez nas do jego rąk oświadczenia w postaci druku PIT-12. Tutaj należy dopilnować terminu – najlepiej zrobić to zaraz po Nowym Roku, najpóźniej do dnia 10 stycznia. Następnym etapem procesu będzie sporządzenie przez księgowość danej firmy lub przedsiębiorstwa druku PIT-40. Pamiętajmy jednak, że takie możliwości daje nam wyłącznie zarobkowanie w oparciu o umowę pracy. Zleceniobiorcy muszą obejść się smakiem i zapomnieć o tego rodzaju rozwiązaniu.

W bardzo podobnej sytuacji znajdują się natomiast osoby pobierające rentę. Tutaj w rolę pracodawcy wcieli się organ rentowy, przygotowując zeznanie PIT-40A. W tym przypadku odpada także składanie druku PIT-12, a samo wypełnione zeznanie jest podstawową informacją w przypadkach, gdy zajdzie potrzeba do sporządzenia druku PIT-37.

Podsumowując, podatnikami PIT-37 są osoby fizyczne, otrzymujące wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika na terenie kraju, przy zastosowaniu skali podatkowej na zasadach ogólnych. Warunkiem będzie także nieprowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. No dobrze, zatem wyliczmy jeszcze warianty, w których niezbędne będzie złożenie zeznania PIT-37:

 • wynagrodzenia pieniężne za pracę (podatnik w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej)
 • emerytury i renty krajowe (także otrzymujący renty strukturalne oraz renty socjalne)
 • świadczenia przedemerytalne (oraz zasiłki przedemerytalne)
 • kwoty należne dla członków w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz innych spółdzielniach, wykonujących produkcję rolną
 • zasiłki pieniężne (pochodzące z ubezpieczenia społecznego)
 • stypendia (dla studentów i innych)
 • przychody z umów zleceń, kontraktów, zasiadanie w radach, pełnienie funkcji społecznych, działalność w klubach
 • przychody z praw autorskich
 • świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • wynagrodzenie dla osób w areszcie tymczasowo lub odbywającym karę wyrokiem sądu
 • przychody z umów aktywizacyjnych
Darmowy program PIT Pobierz za darmo Wypełnij online

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-37 w 2019?

Dodatkowe załączniki, takie jak PIT/D i PIT/O służą do wskazania ulg i odliczeń w wypełnianym przez nas zeznaniu. W druczku PIT/D możemy odliczyć ulgę budowlaną, natomiast poprzez drugi załącznik zrobimy to także dla ulg na dziecko, ulgi Internetowej czy np. ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga budowlana przysługuje podatnikom, którzy rozliczali ulgę odsetkową dla kredytów w zależności od lat, spłacali kredyt albo pożyczkę zaciągnięte na cele mieszkaniowe (uzyskane wcześniej w zakładzie pracy), wydali środki pieniężne na przeprowadzenie remontu mieszkania i wreszcie z roku na rok systematycznie gromadzą oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku.

Do innych ulg rozliczanych w ramach PIT-37 zaliczamy:

 • ulgę dla rodziców i opiekunów samotnie wychowujących dziecko
 • ulgę dla osób korzystających z rehabilitacji, ponoszących dodatkowe wydatki w celu ułatwienia podstawowych czynności życiowych
 • ulgę Internetową, ale tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych (niezależnie od rodzaju sieci)
 • ulgę na dzieci dla rodziców bądź opiekunów dziecka małoletniego, także w przypadku gdy na dziecko takie przypadła renta socjalna bądź zasiłek pielęgnacyjny. Ulga taka obejmuje także dzieci uczące się do 25 roku życia
 • ulgę z tytułu przekazywanych darowizn na cele publiczne i społeczne, na cele kultu religijnego i nieodpłatne krwiodawstwo. W przypadku tych ostatnich PCK wydaje informację zaświadczającą o ilości przekazanej honorowo krwi, a ta stanowi podstawę do ulgi.

Przy rozliczaniu się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należy pamiętać o istotnym warunku – w tym pierwszym przypadku współmałżonek także musi być podatnikiem wypełniającym druk PIT-37. I tak, gdy druga połowa uprawniona jest wyłącznie do druku PIT-36, to właśnie on będzie drukiem właściwym do wspólnego rozliczenia.

Pobierz Załączniki

PIT-2K
Pobierz
PIT/D
Pobierz
PIT/O
Pobierz
PIT/UZ
Pobierz
ZAP-3
Pobierz

Jak wypełnić PIT-37 – krótki poradnik

Przed przystąpieniem do wypełniania zeznania PIT-37 za rok 2018 zdecydowanie polecamy Państwu nasz program do rozliczania PIT 2018/2019. Program jest narzędziem zaprojektowanym z myślą o podatniku, łatwym w obsłudze, z kompletną bazą arkuszy i niezbędnych załączników. Dzięki działaniu w systemie e-deklaracje wypełnione zeznanie możemy przesłać do urzędu skarbowego przy pomocy poczty elektronicznej. Uwaga! Niezbędny będzie druk PIT-11 – bez niego niemożliwe jest uzupełnienie wszystkich rubryk.

 • Część A i B – uzupełniamy podstawowe dane, numer PESEL, zaznaczamy zeznanie bądź korekta, wybieramy także formę – wspólnie z małżonkiem (dane w B2) lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • Część C – dotyczy przychodów i kosztów uzyskania, a zatem przepiszemy kwoty z PIT-11, jeśli będziemy ich mieli kilka – kwoty sumujemy
 • Część D – tutaj zajmiemy się odliczeniami od dochodu – generalnie wskazujemy tutaj składki, które odprowadzaliśmy na poczet ubezpieczeń społecznych
 • Część E – musimy tutaj dokonać odliczenia należnej kwoty podatku dla skarbówki. Do kwoty 85 528 zł posługujemy się stawką 18%.
 • Część F – czyli pomniejszenie kwoty podatku przez opłacane w ciągu roku podatkowego składki na ubezpieczenia oraz przysługujące nam ulgi. W polu 120 odpiszemy przysługująca nam ulgę na dziecko. W tym miejscu potrzebne nam będzie wówczas także druk PIT/O.
 • Część G – w polu 126 zaokrąglamy obliczony wcześniej podatek, a w polu 127 wpisujemy kwotę zaliczek pobierany przez pracodawcę. Dochodzimy do sedna – pola 128 i 129 ukazują nam różnice pomiędzy kwotą podatku do zapłaty a rzeczywistą jego wysokością.
 • Część I i J – możemy przekazać 1% na organizacje pożytku publicznego
 • Część K – służy do wykazania zamieszczonych w zeznaniu załączników

Tak wypełnione zeznanie opatrujemy naszym podpisem i przesyłamy do urzędu skarbowego, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

DARMOWY
PROGRAM PIT
Pobierz program Wypełnij online

Bezpłatna aplikacja do rozliczania PIT za rok 2018. Szybki, sprawny i prosty w obsłudze program dla każdego podatnika .