Wypełnij online Pobierz program PIT

PIT-36L

Co powinniśmy wiedzieć o druku PIT-36L w 2019?

PIT-36L jest podatkiem płaconym przez duże firmy, które zdecydowały się na uproszczoną formę opodatkowania ze stawką 19%. Sam w sobie podatek liniowy, czyli popularna „liniówka” budzi spore kontrowersje. Entuzjaści takiego rozwiązania widzą go jako bardziej sprawiedliwy w stosunku do np. podatku progresywnego. Ich adwersarze zaś przypominają, że taki model wymaga wówczas większego wkładu biedniejszej części społeczeństwa w zbierane przez państwo daniny. Niewątpliwie, 19% stawka podatkowa jest rozwiązaniem, z którego chętnie skorzystają właśnie ci najbogatsi spośród przedsiębiorców, także będących wspólnikami spółek osobowych.

PIT-36L za 2018 w pigułce

W naszym kolejnym tekście, poświęconym tym razem zagadnieniom związanym z podatkiem liniowym PIT-36L, będziemy szczegółowo omawiać najważniejsze kwestie. Już na wstępie jednak spróbujmy podsumować najważniejsze informacje i cechy charakterystyczne, jakie odnoszą się do tego właśnie druku:

 • PIT-36L w 2019 składany jest do urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia 2019 roku
 • wypełniają podatnicy, którzy wybrali liniową formę opodatkowania 19%
 • posiada jednolitą stawkę podatku niezależnie od uzyskanego w ciągu roku przychodu
 • nie mamy możliwości łączenia innych źródeł przychodów
 • poprzez PIT-36L nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • mamy możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)
Pobierz druk PIT 36L Pobierz

Co, gdzie i do kiedy dla PIT-36L za 2018?

Tak, jak pisaliśmy w artykule odnośnie druku PIT-36, w przypadku gdy podatnik osiąga przychody z działalności gospodarczej, nawet przy braku deklaracji automatycznie zostanie przyporządkowany jako podatnik PIT-36. Dla druków PIT-28 i omawianego tutaj PIT-36L jest nieco inaczej – niezbędne jest bowiem zgłoszenie, przedstawiane do urzędu skarbowego w formie druku CEiDG-1. Oczywiście należy tego dokonać we właściwym terminie.

Pierwszym krokiem do rozliczania się w formie podatku liniowego będzie złożenie deklaracji pisemnej, w postaci wspomnianego wcześniej druku CEiDG-1. Istotny jest tutaj termin, a czasu jest niewiele – zgłoszenia takiego powinniśmy dokonać najpóźniej do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeśli planujemy rozliczanie się ‘liniówką’ w roku 2019, czas mamy do piątku, 20 stycznia 2018. Oczywiście czynności takiej należy dokonać we właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym. Statystyki prowadzone przez Ministerstwo Finansów wskazują na wąską grupę adresatów PIT-36L, w grupie podatników rozliczających się bez pośrednictwa płatnika, nie przekraczającą progu nawet 3%. Prawdą jest oczywiście, że podatek taki wybierają naprawdę duże firmy i przedsiębiorstwa, jednak wcale nie wszystkie. Ulgi i odliczenia jakie oferuje PIT-36 mogą być wystarczająco zachęcające, by część dobrze prosperujących przedsiębiorstw pozostała przy takiej formie rozliczenia się ze skarbówką.

Wspomnieliśmy wcześniej o konieczności złożenia deklaracji CEiDg-1 najpóźniej do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. Tak jest oczywiście w przypadku przedsiębiorców, natomiast osoby rozliczające się z działów specjalnych produkcji rolnej muszą tego dokonać jeszcze w roku poprzedzającym podatkowy. Należało zatem tego dokonać najpóźniej do dnia 1 grudnia 2018 roku.

Oświadczenie CEiDG-1 służy także do złożenia rezygnacji z liniowej formy opodatkowania przychodów naszej firmy. Termin będzie dokładnie taki sam, jak dla zgłoszeń aktywizujących PIT-36L, czyli najpóźniej do dnia 20 stycznia właściwego roku podatkowego (za ten rok będzie to oczywiście 20 stycznia 2019).

Właściwym terminem do złożenia wypełnionego zeznania PIT-36L za rok podatkowy jest standardowo 30 kwietnia każdego roku, następującego po podatkowym.

Co należy wiedzieć o stawce liniowej PIT-36L?

Dziewiętnastoprocentowa stawka podatku PIT-36L przeznaczona jest tylko dla osób, które uzyskują przychody z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych. W przypadku stawki liniowej 19%, ustawodawca nie przewidział kwoty wolnej od podatku, wynoszącej w skali roku 3091 zł. Należy przy tym pamiętać, że w roku 2018 kwota ta wskutek decyzji rządu zostanie podniesiona. Tym samym przekroczenie kwoty górnej granicy 85,528 zł nie skutkuje zastosowaniem 32% stawki od nadwyżki. Co istotne, podobnie jak w przypadku PIT-36 i PIT-28, może się zdarzyć, ze dla prowadzonych przez osobę różnych działalności będzie ona z końcem roku składać do skarbówki zarówno druk PIT-36L, jak i inne formularze, w zależności od charakterystyki pozostałych źródeł przychodów.

Należy w tym miejscu pamiętać o tym, że nie mamy możliwości połączenia przychodów pochodzących z różnych źródeł na jednym formularzu PIT-36L. Może także dojść do nietypowej sytuacji, w której podatnik utraci w ciągu roku możliwość liniowego rozliczenia się z uzyskanego przychodu. Co za tym idzie, na podatniku ciążyć będzie obowiązek do zwrócenia należnych zaliczek, do momentu utraty takiej formy rozliczenia. Przy zwłoce pojawić się mogą ewentualne odsetki.

Na koniec jeszcze kilka słów o sytuacji podatników, którzy rozliczają się z przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej, o czym wspominaliśmy wcześniej. Możliwość wybrania formy liniowej przez tych podatników pojawia się tylko w przyadku tych z nich, którzy rozliczają przychody w oparciu o prowadzone księgi. Specyficzny jest termin zgłoszenia – w roku poprzedzającym rok podatkowy będzie to najpóźniej 30 listopada. Ostatni raz takie zgłoszenie podatnicy składali 30 listopada 2018 roku za bieżący, 2019 rok. Oczywiście wyjątkiem będzie start przedsięwzięcia w trakcie roku – wtedy mamy równe 7 dni od dnia rozpoczęcia takowej działalności.

Rozlicz PIT za darmo naszym programem!

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-36L 2016?

I tutaj dochodzimy do punktu, gdzie stawka liniowa wcale nie rysuje się w tak tęczowych kolorach. Przede wszystkim należy zapomnieć o rozliczaniu się w formach takich jak wspólnie z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. O rozliczeniu się z innych przychodów objętych skalą podatkową nie ma szans. I co najważniejsze, brak takiej możliwości obejmuje także tych z podatników, których przychody tylko w pewnej części objęto stawką 19%.

Skoro już było kardynalne „czego nie można” to teraz krótka informacja o tym, co możemy robić w ramach rozliczenia podatku liniowego PIT-36L. A jest to możliwość pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania i odliczania w wypełnionym już uprzednio zeznaniu składek, jakie ponieśliśmy na ubezpieczenie społeczne. Przysługuje nam także dostęp do ulgi abolicyjnej. Wreszcie mały szczegół, a cieszy – w ramach potężnych kwot uzyskiwanych przez podatników liniowych, możemy 1% z naszego podatku przekazać na cele dobroczynne bądź charytatywne, w ramach odpisu na organizacje pożytku publicznego OPP.

Jakie załączniki dodajemy do PIT-36L 2016?

Wypełniając druk PIT-36L w roku 2016 posiłkujemy się, w zależności od potrzeb, następującymi drukami:

 • PIT/B (informacja o wysokości dochodów lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu roku). Wyjątkiem od takiej reguły będą zawarte umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, jednak w żaden sposób nie mogą się wpisywać w prowadzoną przez osoby fizyczne działalność gospodarczą,
 • PIT/Z (informacja o wysokości dochodów lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu roku, odnośnie zwolnienia z art. 44 ust.7a)
 • PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w ciągu roku)
 • ZAP-3
 • NIP-2
Darmowy program PIT Pobierz za darmo Wypełnij online

Pobierz Załączniki

PIT/B
Pobierz
PIT/Z
Pobierz
PIT/ZG
Pobierz
ZAP-3
Pobierz
NIP-2
Pobierz
DARMOWY
PROGRAM PIT
Pobierz program Wypełnij online

Bezpłatna aplikacja do rozliczania PIT za rok 2018. Szybki, sprawny i prosty w obsłudze program dla każdego podatnika .