Wypełnij online Pobierz program PIT

PIT-28

PIT-28 za 2018 rok

Osoby prowadzące własną firmę, które zdecydowały się rozliczać z fiskusem za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, będą zmuszone do wypełnienia za ubiegły rok podatkowy druku PIT-28. Możemy powiedzieć, że ten rodzaj formularza należy uznać za uproszczoną formę płacenia podatków dla tych, którzy stoją na czele własnych firm, czyli prowadzą własną działalność gospodarczą. Choć popularnie podatnicy PIT-28 są po prostu nazywani „ryczałtowcami”, i kojarzeni z właścicielami firm, podatek obowiązuje także te osoby, które w ciągu roku podatkowego zawarły umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a co za tym idzie wszelkie umowy o charakterze pokrewnym. O tym także warto pamiętać.

Formularz PIT-28 za 2018 rok
Druk PIT-28 - strona 2
Rozliczenie PIT-28 - strona 3 formularza
Strona 4 druku PIT-28

PIT-28 za 2018 w pigułce

Choć w dalszej części tego tekstu szczegółowo omówimy sobie najważniejsze cechy charakterystyczne dla druku PIT-28, już teraz podsumujemy kluczowe elementy, dzięki którym łatwiej będzie nam poruszać się po interesujących nas zagadnieniach:

 • PIT-28 składamy najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 roku (środa)
 • PIT-28 wypełniają osoby objęte ryczałtem ewidencjonowanym
 • PIT-28 dotyczy także umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy oraz umów pokrewnych
 • PIT-28 jest przeznaczony dla podatników, którzy w ciągu roku uzyskali przychody z własnej działalności do kwoty 250 000 euro, lub też uzyskali takie przychody w formie spółki do 150 000 euro.
 • PIT-28 przysługują ulgi i odliczenia
 • PIT-28 nie rozliczamy wspólnie z małżonkiem
Pobierz druk PIT-28 2018/ 2019
Pobierz druk PIT 28 Pobierz

Co, gdzie i do kiedy dla PIT-28 za 2018?

Niestety, będąc ryczałtowcem musimy pamiętać o tym, że PIT-28 będziemy musieli złożyć w Urzędzie Skarbowym nieco szybciej, niż podatnicy, którzy rozliczają się poprzez popularne druki takie jak PIT-36 czy PIT-37. Wraz z rozpoczęciem roku 2019 czasu mamy niewiele, bo druk złożymy najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 roku. I tutaj termin nie ulegnie żadnemu przesunięciu, gdyż wypada akurat w czwartek. Czasu jest niewiele, dlatego łatwo przegapić termin. Jeśli zdarzy się tak, że rzeczywiście nie zdołamy wypełnić i przesłać wypełnionego zeznania podatkowego na czas, możemy jeszcze zawsze uciec się w ostateczności do instytucji czynnego żalu,

Ten specyficzny rodzaj rozliczenia ma także również niestandardowe terminy. Owa "niestandardowość" polega na szybszym czasie składania zeznania w Urzędzie Skarbowym. Nie inaczej będzie w tym roku, tak więc jeśli chcemy rozliczyć przychody osiągnięte wskutek prowadzonej działalności w roku 2019, musimy wyrobić się do dnia 31 stycznia 2019 roku. Jednocześnie w tym dniu upływa ostateczny termin składania wypełnionych druków i jeśli zagapimy się, możemy jeszcze odwołać się do instytucji czynnego żalu, naszej ostatniej deski ratunku. Kluczowymi warunkami do skorzystania z tejże instytucji będą ujawnienie okoliczności naszego niedopilnowania oraz zawiadomienie na czas organów.

Wracamy do naszych terminów. O tym, że w danym roku będziemy rozliczać się poprzez ryczałt w formie druku PIT-28 zawiadamiamy najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli nie dopełnimy warunków takiego zgłoszenia, nie będziemy mieli możliwości rozliczania własnej działalności gospodarczej poprzez PIT-28 i w rezultacie będziemy dokonywać tego przez standardowy druk PIT-36. Wielu zapyta w tym miejscu: „no tak, wspaniale byłoby rozpoczynać działalność z dniem 1 stycznia nowego roku. Ale co jeśli rozpocząłem działalność już w trakcie roku podatkowego, a kartka kalendarza z dniem 20 stycznia już dawno wylądowała w koszu na śmieci? No cóż, ustawodawca przewidział i taką sytuację. Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, zawiadomienie należy złożyć w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności, lub najpóźniej w dniu, w którym uzyskaliśmy wskutek jej prowadzenia pierwszy przychód.

W przypadku najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy ustawodawca przewidział jeszcze przepis, że zgłoszenia możemy dokonać do 20 dnia miesiąca kolejnego po tym, w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód z najmu, lub też do końca roku podatkowego – jeśli przychód był w grudniu.

We wszystkich przypadkach pamiętajmy także o tym, że jeśli w roku ubiegłym rozliczaliśmy się już w oparciu o ryczałt ewidencjonowany, nie ma takiej potrzeby abyśmy zgłaszali to ponownie do Urzędu Skarbowego. Wyjątkiem jest umyślna rezygnacja z takiej formy opodatkowania. Dodatkowo należy także zwrócić uwagę, że jeśli podatnik rozliczał się ryczałtem dla przychodów ewidencjonowanych np. w roku 2018, i nie zgłosił do dnia 20 stycznia 2019 (roku podatkowego) zawiadomienia o likwidacji prowadzonej działalności, w roku 2019 będzie dalej uznawany za podatnika ryczałtowego, prowadzącego firmę lub najmującego na zasadach PIT-28! A zatem jeśli myślimy o zmianie warunków opodatkowania – musimy to zgłosić w urzędzie.

Na koniec jeszcze kilka słów o druku CEiDg-1, który służyć nam będzie do składania zawiadomień o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Sam papierek jest wnioskiem, dzięki któremu możemy wystąpić o dodanie lub wykreślenie z wpisu REGON, służy także jako zgłoszenie aktualizacyjne (identyfikacyjne). Jego główną funkcją jest składanie oświadczenie o wybranej przez nas formie opodatkowania dla osoby fizycznej, może być także zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a rolnicy wypełniają je jako oświadczenie o kontynuowaniu udziału w ubezpieczeniu społecznym.

Charakterystyka podatników PIT-28 za 2018

Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, PIT-28 jest drukiem przeznaczonym wyłącznie dla osób, które oparły prowadzoną działalność gospodarczą o uproszczone zasady ryczałtu ewidencjonowanego. Istnieje jednak grupa przedsiębiorców, która możliwości korzystania z ryczałtu nie posiada. Oto najważniejsze rzeczy, jakie musimy wiedzieć o podatnikach rozliczających się poprzez PIT-28:

 • PIT-28 rozliczają podatnicy prowadzący własną, pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • PIT-28 rozliczają podatnicy prowadzący własną, pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych, bądź też w formie spółki jawnej osób fizycznych, których dochody objęte zostały ryczałtem ewidencjonowanym,
 • PIT-28 rozliczają osoby, które uzyskują przychody dzięki zawartymi z klientami umowami najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy oraz wszystkich umowach o charakterze pokrewnym – taki rodzaj umów musi być jednak zawierany poza prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Powiedzieliśmy sobie zatem, jak grupa osób może korzystać z ryczałtowej formy opodatkowania. Jakkolwiek PIT-28 jest specyficznym drukiem, warto także zwrócić uwagę na grupę osób, które nie mogą korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego – do takich zaliczać się zatem będą aptekarze, udzielający pożyczek pod zastaw (lombardy), podatnicy handlujący wartościami dewizowymi, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w wolnych zawodach (tutaj należy zerknąć do art. 4 ust 1 pkt 11 ustawy), świadczący min. usługi reklamowe, detektywi, ochroniarze, handlarze sprzętem i częściami mechanicznymi i wreszcie wytwórcami produktów objętych podatkiem akcyzowym (wyjątkiem jest energia elektryczna oraz odnawialne źródła energii).

Rozlicz PIT za darmo naszym programem!

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-28 w 2019?

Choć w niniejszym tekście wielokrotnie wspominaliśmy o uproszczeniach, jakie przysługują nam ze względu na korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego, warto także wspomnieć o niektórych ograniczeniach, które odbierają nam między innymi warianty rozliczeń przysługujących podatnikom popularnych druków PIT-36 czy PIT-37.

Osoby rozliczające się poprzez PIT-28 tracą możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Nie ma tutaj żadnego znaczenia to, czy każde z nich będzie samo w sobie ryczałtowcem, czy też nie. Nie zmienia sytuacji także fakt, że będziemy chcieli rozliczać wspólnie z mężem lub żoną przychody, jakie osiągnęliśmy wskutek użytkowania lub wspólnego posiadania danej własności.

Osoby samotnie wychowujące dziecko również nie mają możliwości preferencyjnego rozliczania się z fiskusem przez PIT-28. Ten rodzaj zeznania odbiera nam także możliwość do wspólnego rozliczania przychodów uzyskanych poza działalnością objętą ryczałtem.

Jedynym rozwiązaniem w przypadku ryczałtowców PIT-28, którzy pragną rozliczać się wspólnie z małżonkiem, bądź też jako osoba samotnie wychowująca dziecko będzie najem prywatny. Ustawodawca przewiduje wspólne rozliczenie tylko dla przychodów, które pochodzą właśnie z tego rodzaju umów – ryczałtu 8,5%.

Jak zawsze w życiu – jest coś za coś. I tak, skoro decydując się na PIT-28 otrzymujemy uproszczoną formę opodatkowania przychodów, przy znacznie obniżonej stawce podatku, musimy pogodzić się z faktem, że utracimy możliwość rozliczenia kosztów uzyskanych w ciągu roku przychodów. PIT-28 to także utrata możliwości do odliczenia ulgi prorodzinnej. To jednak nie oznacza, że całkowicie tracimy możliwość do jakichkolwiek odliczeń, wciąż bowiem możemy w ramach PIT-28:

 • odliczać składki odprowadzane na ZUS
 • odliczać składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne
 • odliczać ulgi i odliczenia wskazane w art. 26 ustawy o PIT
 • odliczać ulgę abolicyjną (tutaj niezbędne będzie dodanie do zeznania załącznika PIT/O)
 • przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) – posługując się we właściwej rubryce numerem KRS organizacji oraz dodając dopisek szczegółowy

Wszystkie wyżej wymienione ulgi odliczane są od konkretnej kwoty, jaką podatnik wskazał wypełniając zeznanie podatkowe. Stawka oscyluje w przedziale od 8,5% do 20%, a dokładnie określa się ją na podstawie rodzaju działalności wykonywanej przez podatnika.

Stawka podatku PIT-28 za 2018

Podatnicy druku PIT-28 płacą podatek od przychodów, które uzyskali wskutek prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem wpływów od wszystkich sprzedanych towarów i usług. Przychody takie nie są pomniejszane o żadne koszty pochodzące z takiej działalności. Oczywiście stawka będzie się zmieniać w zależności od tego, jaki rodzaj działalności będzie prowadzić zarządzana przez nas firma. Obecnie rozróżniamy aż siedem rodzajów stawek – kolejno będą to 2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 10%, 17% i wreszcie 20%.

A co dzieje się w przypadku, gdy prowadzimy bardzo zróżnicowaną działalność i nie da się jasno przyporządkować jednej stawki? Wtedy, w zależności od oferowanych produktów lub usług będziemy stosowali właściwe stawki. Możemy to wyszczególnić, tak jak poniżej:

 • 2% stawka dla sprzedaży przetworzonych (nie przemysłowo) produktów roślinnych i zwierzęcych z własnych upraw, hodowli i chowu (art. 20 ust. 1c ustawy),
 • 3% stawka dla działalności gastronomicznej (bez alkoholu pow. 1,5%), usługowej i handlu, działalności rybackiej (sprzedaż ryb – własny połów), odpłatnego zbycia składników majątku związanego z działalnością firmy, produkcji zwierzęcej oraz niektórych dotacji, subwencji, przedawnionych zobowiązań i świadczeń,
 • 5,5% stawka dla działalności wytwórczej, robót budowlanych, przewozu ładunków,
 • 8,5% stawka dla usług gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów (powyżej 1,5%), wytwarzanie przedmiotów z materiałów zamawiającego,
 • 10% stawka dla odpłatnego zbywania praw majątkowych środków trwałych bądź składników majątku (spójrz art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os. fiz)
 • 17% stawka dla świadczących usługi parkingowe, hotelarskie, programistyczne i fotograficzne, sprzętu i reprodukcji komputerowych nośników informacji, obsługi radio-taxi, hurtowników i organizatorów wyjazdów turystycznych,
 • 20% stawka dla przychodów uzyskiwanych w zakresie wolnych zawodów (lekarze, stomatolodzy i technicy dentystyczni, felczerzy, tłumacze i nauczyciele-korepetytorzy)
Darmowy program PIT Pobierz za darmo Wypełnij online

Jakie załączniki dodajemy do PIT-28 za 2018?

 • PIT-28/A (w przypadku działalności prowadzonej na własne nazwisko i najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy)
 • PIT-28/B (spółki)
 • PIT/O (od dochodu i przychodu)
 • PIT/D (wydatki mieszkaniowe)
 • NIP-2
 • ZAP-3

Pobierz Załączniki

PIT-28/A
Pobierz
PIT-28/B
Pobierz
PIT/O
Pobierz
PIT/D
Pobierz
NIP-2
Pobierz
ZAP-3
Pobierz

PIT-28- jak wypełnić – poradnik krok po kroku

W rozliczeniach PIT-28 podatnicy bardzo często dopuszczają się drobnych pomyłek, które często mogą nieść za sobą spore konsekwencje. Aby temu zapobiec przygotowaliśmy poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez wypełnianie zeznanie rocznego za najem i dzierżawę.

Co roku polscy podatnicy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego wypełniają PIT-28 i muszą złożyć go maksymalnie do 31 stycznia. O 3 miesiące krótszy czas na wypełnienie i złożenie PITu często ma odzwierciedlenie w pomyłkach w formularzu PIT. Aby temu zapobiec przygotowaliśmy dla Państwa darmowy poradnik, który pomoże wypełnić PIT-28 za 2018 i złożyć go przez internet do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Część A formularza-28 za 2018 rok

Pierwsza część zeznania rocznego PIT-28 dotyczy miejsca składania rozliczenie. W rubryce numer 5 musimy podać pełną nazwę Urzędu Skarbowego, przez który jesteśmy aktualnie obsługiwani. Warto pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy nie przysługuje nam ze względu na miejsce zameldowania tylko na miejsce zamieszkania. W przypadku przeprowadzki powinniśmy taką informację zgłosić do Urzędu Skarbowego. W rubryce numer 6 musimy wybrać czy wypełniamy zeznanie podatkowe czy też korektę.

Część B druku PIT-28 2018

W części B znajdują się informacje dotyczące samego podatnika. Uzupełniamy w nim nasze dane osobiste (imię, nazwisko, PESEL lub NIP), a także adres zamieszkania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której podatnik mieszka na stałe.

Część C formularza PIT 28

W części C musimy podać dochody jakie uzyskaliśmy w rozliczanym roku podatkowym w ramach ryczałtu ewidencjonowanego. Część C PIT-28 składa się z 4 głównych wierszy:

 • pierwszy z nich to miejsce na przychody uzyskane przez działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko. Pierwszy wiersz uzupełniamy na podstawie PIT-28A,
 • w drugim wierszu umieszczamy przychody z prowadzonej działalności w spółce cywilnej lub jawnej objętej ryczałtem
 • ,
 • wiersz trzeci przeznaczony jest dla osób uzyskujących przychody w ramach najmu lub dzierżawy. Wpisujemy w wiersz trzeci przychody z całego roku na podstawie PIT-28/A,
 • wiersz czwarty części C przeznaczony jest na podsumowanie przychodów znajdujących się w poprzednich trzech wierszach.

W wierszu piątym podatnicy wpisują wartość przychodu w ramach ryczałtu ewidencjonowanego określonego przez ustawę o ryczałcie. W kolejnych wierszach w części C wyznaczamy przychody opodatkowane danymi stawkami ryczałtu. W części C zeznania PIT-28 musimy również dokonać obliczeń, które wykażą procentowy udział przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami ryczałtu.

Jak obliczyć procentowy udział przychodów dla poszczególnych stawek PIT-28?

Procentowy udział przychodów dla poszczególnych stawek ryczałtu określamy na podstawie wzoru:

(przychód objęty daną stawką ryczałtu) / (całkowity przychód z pozycji 44 i 51) x 100%

Obliczenia te musimy dokonać dla każdej stawki, którą byliśmy objęci w danym roku.

Część D druku PIT-28 za 2018 rok

W części D znajdują się informacje na temat odliczeń, które nam przysługują za dany okres rozliczeniowy. W ramach zeznania podatkowego PIT-28 możemy odliczyć:

 • stratę z lat ubiegłych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • darowizny na Kościół lub fundacje charytatywne,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę internetową.

W rubryce numer 65 wpisujemy przychód po odjęciu przysługujących nam odliczeń. W części D2 umieszczamy wszelkie wydatki mieszkaniowe oraz ulgę odsetkową. W rubryce 70 umieszczamy przychód po kolejnych odliczeniach. W części D3 zapisujemy łączną kwotę odliczeń z części D. W razie skorzystania z ulgi od podatku lub dochodu podatnik powinien załączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/D lub PIT/O w zależności od przysługującej ulgi (nie dotyczy odliczenia straty z ubiegłych lat).

DARMOWY
PROGRAM PIT
Pobierz program Wypełnij online

Bezpłatna aplikacja do rozliczania PIT za rok 2018. Szybki, sprawny i prosty w obsłudze program dla każdego podatnika .