Wypełnij online Pobierz program PIT

Nowe limity w 2016 roku – co nowego w skali podatkowej i podatku linowym

Rok 2016 ledwo się rozpoczął, jednak nieprędko zmieni się cokolwiek w zakresie skali podatkowej lub popularnym podatku linowym, rozliczanym przez PIT-36L. Będą natomiast nowe limity, których wartość w euro wzrośnie względem ubiegłego, 2015 roku. W trakcie roku ulegnie także zmianie wysokość kwoty wolnej od podatku, co wiąże się z wyrokiem wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny RP. W 2016 roku nie ulegnie zmianom popularna metoda progresywnego obliczania skali podatkowej, dla osób fizycznych będących podatnikami.

Zwiększa się kwota wolna od podatku 2016

Zwiększenie się kwoty wolnej od podatku jest wynikiem wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny RP. W interpetacji wyroku stwierdzono, że podatku nie powinny płacić osoby, których dochody są mniejsze od takich, które zapewniłyby im minimum egzystencjalne i życie na poziomie. Uznano zatem, że dopiero dochód uznany za pozwalający zapewnienie bytowania na chociaż najniższym poziomie mógłby zostać opodatkowany. Do końca listopada czekamy jeszcze na dostosowanie przepisów o kwocie wolnej. Tym razem ustawodawca pójdzie na rękę podatnikowi, a afekty nowelizacji będą dla niego jak najbardziej pozytywne. Kwota wolna od podatku jeszcze w tym roku wzrośnie o kilka tysięcy złotych, w efekcie czego więcej pieniędzy zostanie w naszym portfelu.

Podatek przedsiębiorców czyli PIT-28 i PIT-36L i inne limity

Jeśli chodzi o podatek płacony przez przedsiębiorców nie wiele zmieni się co do samej formy. Właściciele firm wciąż mają do dyspozycji nałożenie na dochody skali podatkowej, stawki 19% dla podatku liniowego, formę ryczałty dla przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Dla najmu prywatnego jedynymi rozwiązaniami pozostają skala podatkowa oraz ryczałt.

Limitem dla osób zatrudnionych na etacie są także zryczałtowane koszty przychodów, które wciąż trzymają się na stosunkowo niskim poziomie, niezmiennie od lat. Dla przedsiębiorców płacących podatek istotne jest to o tyle istotne, w odniesieniu do prowadzonych ksiąg rachunkowych, objętych ryczałtem.

Dla podatników rozliczających się poprzez PIT-36L, a więc właścicieli dużych firm, których obejmuje stawka 19%, właściwie nic się nie zmienia. Taka sama stawka przysługuje tym z nich, którzy rozliczają także przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Podatnicy liniówki PIT-36L w 2016 roku powinni oczywiście pamiętać o tym, że dochodów opodatkowanych w taki sposób nie można łączyć z dochodami pochodzącymi z innych źródeł.

Zobacz więcej w kategorii: PIT-36L

Zobacz również