Wypełnij online Pobierz program PIT

Komornicy nie mogą doliczać VAT do opłat egzekucyjnych

Wyrokiem Sądu Najwyższego została uchylona uchwała, w myśl której komornicy mogli dotychczas doliczać 23-procentową stawkę VAT do opłat egzekucyjnych. Wcześnie wydana decyzja została ostatecznie uchylona, a wiąże się to ze skargą ministra sprawiedliwości na uchwałę właśnie z 15 września 2015 roku. Środowisko komornicze odniosło się do niej niechętnie, jak i do czerwcowej interpretacji podatkowej Ministerstwa Finansów. Komornicy zostali wpisani w grono podatników płacących VAT.

Rada stwierdziła, że naruszona została konstytucja (złamano art. 217) i w związku z tym rekomendowała zainteresowanym o wystąpienie o indywidualne interpretacje. Rada odniosła się także do interpetacji ministra finansów, który nie wyjaśnił w jakim zakresie VAT podlega urząd komornika. Zadecydowano zatem, że podatek może być ustalany ze względu na przepisy ustawowe, co może się wiązać ze zwiększeniem kosztów egzekucyjnych o 23% stawkę.

Resort sprawiedliwości nie zgodził się z uchwałą rady stwierdzając, że nie widzi w tych wskazaniach przesłanek, a interpretacja przepisów odnośnie uprawnień izby komorniczej jest niesłuszna. Według ministerstwa rozliczanie VAT w przedstawionej formie może być równoznaczne z podwyższeniem kosztów komorniczych, co stoi w sprzeczności z przepisami.

Złożona przez ministra sprawiedliwości skarga wpłynęła do Sądu Najwyższego. Obecny podczas rozprawy pełnomocnik krajowej rady prof. Witold Modzelewski mówił o niepotrzebnej, zbyt szybkiej i gwałtownej zmianie, która przerwała dotychczasowy porządek po ponad 20 latach.

Sąd Najwyższy uwzględnił przedstawioną przez ministra skargę i nakazał Krajowej Radzie Kierowniczej ponownie przyjrzenie się sprawie. W jego opinii niewskazane jest doradzanie komornikom, aby ci doliczali VAT do kosztów prowadzonych egzekucji. Jeden z sędziów zauważył także, że może dojść do sytuacji, w których egzekwowany 23% podatek pochłonie należności należne osobie, w imieniu której prowadzona jest egzekucja. Sprawa wciąż jednak pozostaje otwarta do czasu ponownej racy nad nią samego ustawodawcy.

Zobacz więcej w kategorii: VAT

Zobacz również