Wypełnij online Pobierz program PIT

Czego możemy się spodziewać po ustawie prawo przedsiębiorców?

Jeszcze w listopadzie rząd przedstawił założenia, mające na celu zaprowadzenie zmian w przepisach odnośnie działalności firm, które dotychczas zawarte były w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Potrzebę zmian wyczuwali nie tylko sami przedsiębiorcy lecz także ustawodawca. Jak słusznie zauważono, dotychczas obowiązujące przepisy nowelizowane były tak często, że ostatecznie ustawa straciła wewnętrzną spójność. Przewidywana ustawa Prawo przedsiębiorców poprzedzona będzie trzema innymi ustawami, niezbędnymi do wdrożenia nowych przepisów. Postarajmy się pokrótce przyjrzeć jej najważniejszym zmianom i udogodnieniom.

Nowy zbiór przepisów ma głównie na celu uczynienie ich prostszymi do zrozumienia i respektowania, w efekcie znacznie przyjaźniejszymi. Młode i nowo powstające firmy będą mogły wreszcie odetchnąć i nabrać wiatru w żagle. Mając na myśli przyjazne podejście państwa rozumiemy to jako przestrzeganie kilku podstawowych zasad, takich jak domniemanie uczciwości podmiotów gospodarczych, przyjazna interpretacja przepisów oraz pewna swoboda w prowadzonej przez siebie działalności (a zatem czego prawo nie zabrania – jest dozwolone).

Jakie zmiany czekają Twoją firmę w 2017 roku?

Ocieplenie wizerunku urzędu skarbowego ma na celu znaczne uproszczenie procedur rozwiązywania spraw przez strony. Od teraz będzie to możliwe już nie tylko fizycznie, na miejscu lecz także poprzez środki telekomunikacji, takie jak telefon czy poczta e-mail. Przepisy używać będą jak najprostszego języka, tak aby były one przejrzyste i zrozumiałe, a co za tym idzie nie było możliwości ich nadinterpretacji. Co ciekawe już wkrótce do historii przejdzie numer REGON. Od teraz obowiązującym numerem będzie wyłącznie NIP. Zanim jednak ta zmiana wejdzie w życie, upłynie jeszcze nieco czasu.

Ustawodawca znacznie na rękę idzie małym przedsiębiorcom, o czym piszemy także w innych artykułach. Wśród najważniejszych innowacji – działalność, gdzie przychód wynosić będzie maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia, nie będzie już uznawana za działalność gospodarczą. Dotyczy to drobnych, sporadycznych handlarzy oraz osób wykonujących swą pracę w sposób ciągły, jednak przy bardzo niskich przychodach.

Dobrym pomysłem są ulgi na start dla firm, które dopiero wchodzą na rynek. I tak, debiutujący na rynku młodzi właściciele firm mogą liczyć na półroczny okres ulg, dla pierwszych 6 miesięcy działalności. Popularny „mały ZUS” obowiązywać będzie przez kolejne 2 lata. Grupa beneficjentów tych zmian jest niemała, i szacuje się że liczyć może nawet ponad. 200 tysięcy osób. Co za tym idzie, malutkie i mniejsze firmy, które nie uzyskują dużych przychodów będą płaciły znacznie niższe składki.

Przewidywane zmiany wejdą w życie we wrześniu 2017 roku.

Zobacz więcej w kategorii: PITY

Zobacz również